Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει Πανελλήνιο Κύπελο ATV-QUAD Scramble για το έτος 2016

Προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών/αγωνιζομένων:
SΑ1 (ATV) Αυτόματα μέχρι και 400 κ.ε.
Μαύρο φόντο – λευκοι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το 1)
Η διάρκεια του αγώνα είναι 15 λεπτά +2 γύροι
SΑ2 (ATV) Αυτόματα απο 401 μέχρι 1000 κ.ε.
Μπλέ φόντο- λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το 2)
Η διάρκεια του αγώνα είναι 25 λεπτά +2 γύροι
SQ (QUAD) Απο 250 μέχρι 700 κ.ε. με ταχύτητες
Κίτρινο φόντο- μαύροι αριθμοί ( οι αριθμοί αρχίζουν από το 3)
Η διάρκεια του αγώνα είναι 25 λεπτά +2 γύροι, δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στους αριθμούς

SE(EXPERT) ανεξάρτητα οχήματος quad-atv Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στους αριθμούς
SN (ΝΕΩΝ) Πρωτοεμφανιζόμενος ανεξάρτητα oχήματος quad-atv
Πράσινο φόντο- λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το 5)
Πρωτοεμφανιζομενος Θεωρείται αυτός που εχει πάρει μέρος το πολύ έναν αγώνα Μοτοκρός από το 1-1-2010 και μετά
Η διάρκεια του αγώνα είναι 15 λεπτά +2 γύροι
Σε όλες τις κατηγορίες οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία

Το ανώτατο όριο του παραβόλου συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 50€.
Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα επιβαρύνονται με το 20€

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:
Θέση:
1η 25β 6η 10β 11η 5β
2η 20β 7η 9β 12η 4β
3η 16β 8η 8β 13η 3β
4η 13β 9η 7β 14η 2β
5η 11β 10η 6β 15η 1β
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ος 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΟΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2ος 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Θ.Α. Θ.Α.
3ος Θ.Α.
4ος Θ.Α.

0321_MXKA191014