Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL για το έτος 2016
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Α
Aπό 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.
Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)
Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα
Σήμανση ΕΔ=Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β
Aπό 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.
Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)
Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες
Σήμανση ΕΔ=Πράσινο βέλος

Κατηγορία Junior
Από 12 έως 17 ετών και κυβισμό από 50 έως 125 κυβικά.
Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)
Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν
Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

Κατηγορία HOBBY(Κατηγορία που δεν βαθμολογείται ούτε προσμετρά σε Πρωτάθλημα)
Από 50 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας καθώς και οι πρωτοεμφανιζόμενοι αρχάριοι στο Trial
Λευκό φόντο-Μαύροι αριθμοί(οι αριθμοί αρχίζουν από το ψηφίο 4)
Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν
Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

2) ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι οι μοτοσυκλέτες TRIAL, (σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό Trial).

3) Πρόγραμμα Πανελλήνιου TRIAL 2016
Αγώνας 1ος Ημερομηνία 28/8/2016 Αθλητικό Σωματείο ΜΟΤΟΛΕΒ Περιοχή ΒΟΛΟΣ
Αγώνας 2ος Ημερομηνία 25/9/2016 Αθλητικό Σωματείο ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ Περιοχή ΛΑΜΙΑ
Αγώνας 3ος Ημερομηνία 9/10/2016 Αθλητικό Σωματείο . ΛΕ.Μ.Μ Περιοχή ΜΕΓΑΡΑ
Αγώνας 4ος Ημερομηνία 30/10/2016 Αθλητικό Σωματείο Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Αγώνας 5ος Ημερομηνία 4/12/2016 ΑθλητικόΣωματείο ΜΟ.Λ.Π Περιοχή Λουτράκι

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου .Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. σε ισχύ για το έτος 2016

5) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ανώτατο παράβολο συμμετοχής ορίζονται στα: 50 €.
Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα επιβαρύνονται με 20€.

5-2trial