Φέτος η Red Bull διπλασιάζει την δυσκολία καθώς ο Robbie Maddison (fmx) και ο Levi LaVallee (snowmobile) θα επιχειρήσουν να σπάσουν το ρεκόρ άλματος, πάνω από νερό την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Δείτε το σχετικό video για την προσπάθειά τους.