Φανάρι Καρδίτσας – ειδικός κανονισμός 4ου αγώνα περιφερειακού πρωτ. scramble Κεντρικής Ελλάδος 2016

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΜΟΚ, μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Κεντρικής Ελλάδος 2016, σύμφωνα με: -τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. -τον γενικό κανονισμό αγώνων SCRAMBLE της ΑΜΟΤΟΕ. -τον τεχνικό κανονισμό αγώνων SCRAMBLE. -τον παρόντα ειδικό κανονισμό. -τα πληροφοριακά δελτία. […]