Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου 2015

«Επτά δισεκατομμύρια όνειρα, Ένας πλανήτης, Καταναλώνουμε με σύνεση». Μοτοσυκλέτα και Αειφορία Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθημερινή πρόκληση και διαχρονική αναγκαιότητα. Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία, δεν πρέπει να εξαντλείται στο προφανές και στο αυτονόητο. Οφείλει να διαχέεται στην καθημερινότητά μας, μέσω της ορθολογικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, στον τρόπο και την επιλογή φιλικών μεταφορικών μέσων όπως η μοτοσυκλέτα, στην [...]