Οι εκλογές της FIM ανέδεξαν τον Vito Ippolito για τρίτη συνεχόμενη φορά ως πρόεδρο της FIM. Από τις 130 παρόντες ομοσπονδίες ο Vito Ippolito πήρε 62 ψήφους έναντι 41 ψήφους του δεύτερου Jorge Viegas (Πορτογαλία).

About Vito Ippolito

  • Manager of the team Venemotos whose rider Carlos Lavado became 250 Grand Prix World Champion in 1983 and 1986
  • President of the FMV (Venezuelan Federation) from 1992 to 2006
  • President of the ULM (Union Latino-Americana de Motociclismo) from 1984 until 1998
  • Member of the FIM Road Racing Commission from 1984 until 1990
  • FIM Vice-President from 1990 to 1996
  • FIM Deputy President from 1997
  • FIM President since 2006

FIM GALA JEREZ 2014 PRESENTATEURS