ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΦΕΔ ενημερώνει όλους τους αθλητές ότι ο αγώνας με την ονομασία the wolfs pass hard enduro θα διεξαχθεί κανονικά στις 17 Φεβρουαρίου 2007 στην Δράμα όπως είχε ανακοινωθεί και σε προηγούμενο δελτίο τύπου που είχε δημοσιευθεί.

Οι συμμετοχές λήγουν το μεσημέρι τις Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2008

Επίσης το χρηματικό έπαθλο ισχύει κανονικά όπως είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου.

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΧIΣΕ
ΤΟ WOLF’S PASS ΕIΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η οργάνωση του Wolf’s PASS ανακοινώνει πως η νέα ημερομηνία τέλεσης του Αγώνα Των Πρωταθλητών που αναβλήθηκε στις 16-12-2007 θα είναι η 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με
Α) Τον Γενικό κανονισμό Αγώνων motocross scramble
Β) Τον Τεχνικό κανονισμό Αγώνων της FIM
Γ) Τον παρόντα ειδικό κανονισμό

4) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ α. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

5) ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι αθλητές πρέπει να στέλνουν με FAX συμπληρωμένη την φόρμα συμμετοχής στο 25210-20160 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15-02-2008. Το κόστος συμμετοχής ορίζετε στα 50 €

6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί στο χώρο του αγώνα από 17.00 εως 22.00 το ΣΑΒΒΑΤΟ 16-02-2008

7) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Πλησίον του τεχνικού ελέγχου θα υπάρχει χώρος όπου οι μοτοσικλέτες θα εισέρχονται σε αυτόν αμέσως μετά από τον τεχνικό έλεγχο και θα παραμείνουν σε αυτόν φυλασσόμενες μέχρι την ώρα της εκκίνησης.

8) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Η ενημέρωση των αναβατών θα γίνει 15 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα.

9) ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη α. με κορδέλες
β. με σπρέι
γ. με σήματα γ1 αριστερή στροφή
γ2 δεξιά στροφή
γ3 επιβεβαίωση
γ4 προσοχή
γ5 λάθος διαδρομή

10) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ
α. Το μήκος της διαδρομής είναι 200 χιλιόμετρα εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν και πρέπει να μειωθεί για λόγους ασφαλείας των αθλητών.
β. Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται σε 1 γύρο.
γ. Για να θεωρηθεί ένας αναβάτης τερματίσαντας πρέπει να καλύψει το 75% της διαδρομής.
δ. Χρονικό όριο για να τερματίσει εντός αγώνα ο αθλητής ορίζετε η 17:30.
ε. Κύπελλα και χρηματικά έπαθλα παίρνουν οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας όλοι οι άλλοι αθλητές παίρνουν αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο.
στ. Στην κατηγορία PARTNERS – HOBBY οι αναβάτες μέλη της ομάδας πρέπει να τερματίζουν μαζί αν έχουν απόσταση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα μετρήσει ο χρόνος τερματισμού του τελευταίου αναβάτη της ομάδας σε περίπτωση που δεν τερματίσει αθλητής μίας ομάδας η ομάδα του θα επιβαρύνετε με 5 λεπτά (καπέλο).

11) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η Εκκίνηση θα γίνει με τους αναβάτες επάνω στις μοτοσικλέτες και τους κινητήρες σβηστούς.
Σε περίπτωση στενότητας χώρου λόγω περισσοτέρων συμμετοχών από τις προβλεπόμενες η εκκίνηση θα γίνει τύπου LE MANS
Η εκκίνηση θα γίνει με διαφορά 15 λεπτών ανάμεσα στις 2 κατηγορίες
α) Στις 8.00 πμ θα εκκινήσουν οι αναβάτες της κατηγορίας PRO
β) Στις 8,15 πμ θα εκκινήσουν οι αναβάτες της κατηγορίας PARTNERS

12) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εκτός από τα σημεία που είναι δύσκολη η προσπέλαση και έχει τοποθετήσει άτομα για βοήθεια η οργάνωση. Ο ανεφοδιασμός θα γίνετε σε σημεία που έχει ορίσει ο οργανωτής με τους κινητήρες των μοτοσικλετών σβηστούς. Η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα σημεία ανεφοδιασμού δεν θα υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.

13) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘYΝΗ
Ο Φ.Ε.Δ η οργανωτική επιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχών ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια του αγώνα. Η αστική ευθύνη βαρύνει την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.